Znate li da je žvaka hrana?

Koliko često izgovorimo reč “hrana”, a da nismo sigurni šta je sve obuhvaćeno tim pojmom. Ukoliko ste se kao i mi, iznenadili što se recimo žvaka vodi kao hrana, evo kako ovaj termin definiše Zakon o bezbednosti hrane:

  Hrana jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu ljudi ili se opravdano može očekivati da će se koristiti za ljudsku upotrebu.

Verovali ili ne, hrana jeste voda za piće, sve vrste napitaka, guma za žvakanje, kao i bilo koja supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje.

Hrana se prema poreklu deli na:

1) hranu životinjskog porekla;

2) hranu biljnog porekla;

3) mešovitu hranu (koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla)

4) hranu ni biljnog, ni životinjskog porekla (mineralne materije, so);

5) novu hranu;

6) genetički modifikovanu hranu

Šta je to nova hrana i ko su prehrambeni tehnolozi, zašto su bitni u proizvodnji hrane, možete pročitati u našem narednom blogu.

Do tada, Office Bite tim vam želi da uživate u kvalitetnoj hrani i dobrom društvu 🍀😊