Zakoni pravilne ishrane

Koliko god godina imali, kojim god povodom došli kod doktora, uvek je jedno od prvih pitanja- kako se hranite? Da li jedete kuvano?To nam je dovoljan pokazatelj koliko je uticaj ishrane na naše zdravlje. Pravilna ishrana je osnovni uslov da se ne pojavi...

Continue reading

Menjate ishranu? Ove 4 stvari morate znati

Molijer je rekao: „Treba jesti da bi se živelo a ne živeti da bi se jelo.“  Od svih spoljnih faktora koji uslovljavaju dobro/ loše zdravlje pojedinaca ili naroda, ishrana je od najvećeg uticaja. Nedovoljna, neracionalno konzumirana ili zagađena...

Continue reading

Znate li da je žvaka hrana?

Koliko često izgovorimo reč “hrana”, a da nismo sigurni šta je sve obuhvaćeno tim pojmom. Ukoliko ste se kao i mi, iznenadili što se recimo žvaka vodi kao hrana, evo kako ovaj termin definiše Zakon o bezbednosti hrane:   Hrana jeste...

Continue reading

Od loše navike do rituala u kom uživate!

Otvaram oči, koliko je sati? Da li je moguće da opet nisam čuo/la alarm?Jurim kroz tuš, navlačenje prvih stvari koje dohvatim i trk na posao. Naravno, nema vremena za doručak usput. Sastanak, pa još jedan, par mail-ova, a onda naravno nedeljeni check...

Continue reading